skip to Main Content

Jeg tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Jeg behandler dine data med respekt,  sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Her kan du læse, hvordan jeg indsamler, opbevarer og behandler dine data, og hvad dine rettigheder er.

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du bliver oplyst om dette på dét tidspunkt, hvor du giver mig dine persondata.

Jeg indsamler data til følgende formål:

 • At kunne planlægge og gennemføre individuelle sessioner og behandlinger samt journalføring af disse.
 • At kunne planlægge og gennemføre workshops og undervisningsforløb, der rammer deltagernes behov.
 • Udsendelse af nyhedsbreve.
 • For at kunne levere online produkter.
 • Udbredelse af kendskabet til mine ydelser.
 • Opfyldelse af lovkrav, fx. regnskabslovens regel om opbevaring af fakturaer i min. 5 år.

Jeg vil aldrig indhente personlig data om dig fra 3. part, medmindre du har bedt mig om dette, og jeg har dit klare explicitte samtykke. Ligeledes deler jeg ikke personlig data om dig med andre, medmindre du har givet klart og explicit samtykke hertil.

Behandling af persondata, ved tilmelding til nyhedsbrev

For tilmelding til nyhedsbrev, indsamler jeg dit navn og din mail-adresse.
Hvis du ved tilmelding har sat kryds i feltet, at du bekræfter, at du tilmelder dig mit nyhedsbrev, og derfor vil modtage tips og markedsføring, behandler jeg din e-mail adresse og navn, indtil det ikke længere er relevant. I praksis betyder det indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra mig.

Du kan altid let trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre, enten ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af mine nyhedsbreve, eller du kan skrive til maja@mindfulmoving.dk.

Behandling af persondata ved køb af online og fysiske kurser, undervisningsforløb, workshops mm.

Jeg indsamler og anvender data om dig for at gøre min undervisning bedre og målrette den mine deltageres behov, samt for at kunne give dig individuel sparring på de udfordringer du oplever.

Ved tilmelding til online eller fysisk workshops, kursus-forløb eller min online medlemsklub, kan jeg indsamle følgende data om dig:

 • Almindelige persondata, fx navn og alder.
 • Personfølsomme data, fx om dit helbred og aktuelle trivsel i relation til dét emne, undervisningen omhandler.
 • Kontakt-oplysninger, fx tlf. nr., mail-adresse og by.

Behandling af persondata ved individuelle sessioner og behandlinger.

Jeg indsamler og anvender data om dig for at kunne yde den bedst mulige service for dig i mine sessioner, samt til journalføring. Jeg indsamler typisk følgende data om dig:

 • Almindelige persondata, fx navn og alder.
 • Personfølsomme data, fx om dit helbred og aktuelle trivsel i relation til dét emne du henvender dig til mig om.
 • Kontakt-oplysninger, fx tlf. nr., mail-adresse og by.

Jeg indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Det betyder, at jeg ikke anvender dine persondata til andre formål end det, jeg oprindeligt indsamlede dem til. Får jeg brug for at anvende dine persondata til andre formål, sker det kun med dit samtykke.
Jeg indsamler kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet. Du kan læse i første afsnit, hvilke formål jeg indsamler data til.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når det ikke er nødvendigt at opbevare dem, i henhold til dét formål, som oprindeligt var grunden til, at de blev indsamlet. Ønsker du at få slettet dem forinden, kan du kontakte mig på maja@mindfulmoving.dk
I dén forbindelse skal nævnes, at jeg skal følge gældende lovgivning i forhold til regnskabsloven og journalføring, og her bliver nødt til at opbevare visse data i en periode.

Anvendelse af tredjeparter til håndtering af persondata

Jeg anvender 3. parter i form af software programmer og underleverandører til håndtering og opbevaring af dine personlige data.
Til behandling af dine betalingsoplysninger bruger jeg Stripe og Dinero.
Til håndtering af dine køb, tilmelding til nyhedsbreve, booking af sessioner mm. bruger jeg Simplero og Acuity Scheduling. Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere. Dette garanterer dig, at de overholder gældende lovgivning om beskyttelse af dine personoplysninger (GDPR).

Rettigheder om oplysning, ændring eller sletning af persondata.

Du har ret til at kontakte mig og få oplysning om, hvilke persondata jeg har indsamlet om dig (data-portabilitet).
Ønsker du at få adgang til dine data, leveres de et almindeligt anvendt format.
Hvis du mener at de data jeg behandler om dig ikke er korrekte, kan du få dem rettet.
Kontakt mig på maja@mindfulmoving.dk, og skriv nøjagtig hvilke persondata, der er urigtige og som du ønsker rettet.

Hvis du trækker dit samtykke til indsamling og opbevaring af persondata tilbage, så sletter jeg dine data.
Du har ret til at kontakte mig og bede mig om at få slettet dine data, hvis du ikke længere mener, de er relevante for dét formål, som var grunden til, at jeg indsamlede dem.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, i forhold til at få tilsendt nyhedsbreve, kan du gøre det ved at bruge afmeldingslinket i bunden af mine nyhedsbreve, eller kontakte mig på maja@mindfulmoving.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod dén måde, jeg indsamler, behandler og opbevarer dine persondata.
Modtager jeg en indsigelse, undersøger jeg om indsigelsen er berettiget, og hvis jeg finder at den er det, stopper jeg med at behandle og opbevare dine persondata.

Hvis du gerne vil klage over min behandling af dine persondata, kan du gøre det til Datatilsynet, Borgerggade 28, 5, 1300 København, tlf. 22193200.

Back To Top