skip to Main Content

Hvad er Mindful Moving?

Mindful Moving er både en bevægelsesform og en formidlingsmetode, der forankrer læring i kroppen. Bevægelsesundervisningen bygges op om et tema, fx “Åndedræt og stress”, eller “følelser i kroppen”.

I undervisningen kombineres teori om temaet med bevægelse, opmærksomhedsøvelser, meditation og visualisering samt reflektion og samtale.
Du lærer altså både gennem hovede og krop, hvilket gør, at du nemmere kan indarbejde det lærte i din hverdag.
Mindful Moving hjælper dig med at mærke, hvad kroppen har brug for, når den får lov til at bestemme.

Mindful Moving undervisningen er højt og lavt tempo, instrueret og improviseret bevægelse, nærvær og fordybelse, sjov og alvor på samme tid.

Mindful Moving er en vigtig hjørnesten i både mine “Hvad siger du krop” forløb og mine workshops.

Back To Top